Udstykning og arealoverførsel

Skal du udstykke din grund, overføre et areal fra én ejendom til en anden eller måske sammenlægge flere ejendomme? Så er det vigtigt, at du allierer dig med en landinspektør.

Ifølge Udstykningsloven er det nemlig kun praktiserende landinspektører, der må udføre arbejde med fastlæggelse og ændring af skel. Vores mange erfarne landinspektører har en bred faglig viden, der sikrer, at du altid får den rette ekspertise, når du skal have foretaget udstykning eller arealoverførsel. 

 

Udstykning af grund

Vi hjælper grundejere, når de skal udstykke grund eller købe eller sælge et areal – lige fra de indledende undersøgelser og håndteringen af tinglyste servitutter til opmåling af grund og den afsluttende registrering hos Geodatastyrelsen. Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig her.

 

Fra idé til endelig registrering

Geopartner tager hånd om hele processen – fra din idé opstår, til ændringen er registreret. Vi undersøger juridiske og fysiske bindinger på ejendommen og rådgiver om, hvordan din sag bør håndteres, for at dine planer kan føres ud i livet. Vi sørger også for at indhente godkendelser fra myndigheder, attest fra Tinglysningsretten samt godkendelse og registrering i Geodatastyrelsen.

 

Indledende skitsering og udstykningsforslag

Drømmer du om byggeret og høje bebyggelsesprocenter eller et grønt åndehul i byen? Hvis du har ideen, hjælper vi med at realisere den. Bliv klogere på, hvordan vi hjælper udviklere med de indledende skitsearbejder og udstykningsforslag her.