Ekspropriation

Hvad enten din grund skal eksproprieres, eller du skal erhverve arealer til et nyt projekt gennem ekspropriation, er vi din rådgiver.

Skal din grund eksproprieres?

Hvis et nyt byggeri eller anlæg er af almen interesse for landets borgere, har det offentlige ret til at ekspropriere den jord, der skal bruges til projektet. Der sker bl.a., når myndigheder anlægger nye motorveje, etablerer forsyningsledninger og udvikler nye bydele, hvor det ofte nødvendigt at sikre arealer og rettigheder gennem ekspropriation.

Har du som lodsejer behov for rådgivning i forbindelse med ekspropriation af din grund? Skridt for skridt forklarer vi, hvad ekspropriationen indebærer for dig, hvad der skal ske, og hvordan du skal forholde dig. Som grundejer, der bliver eksproprieret, har du ret til erstatning, og vi hjælper dig derfor også med at vurdere, hvad din jord er værd, og rådgiver dig i en eventuel klagesag.

Læs mere om, hvordan vi yder rådgivning ved ekspropriation.

 

Ekspropriation til offentlige formål

Skal du som myndighed erhverve arealer eller sikre rettigheder til gennemførelse af et offentligt infrastrukturprojekt eller måske etablering af et nyt solfangeranlæg? Vi rådgiver dig, når du skal ekspropriere jord til offentlige formål, og vores specialister er med fra start til slut. Vi hjælper dig med alt fra planlægning, åstedsforretning, erstatningsfastlæggelse og taksation til udarbejdelse af kort- og informationsmateriale. Når arbejdet er gennemført, sørger vi for registrering i Geodatastyrelsen og tinglysning af de rettigheder, der er erhvervet.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med rettighedserhvervelse og ekspropriation.

Hvad betyder ekspropriation?

Ekspropriation betyder tvungen afståelse (afgivelse) af ejendomsret. En ekspropriation omfatter typisk, at man skal afstå et areal eller bygninger. Ekspropriation kan også betyde, at du bliver pålagt begrænsninger i form af servitutter.

Vi rådgiver dig gennem ekspropriationen

Jens Henrik Sørensen
Markedsdirektør, landinspektør
Mobil +45 2498 6491
jhs@geopartner.dk