Erfaren økonomichef til en af landets største rådgivende landinspektørvirksomheder.

Som økonomichef hos Geopartner bliver du overordnet ansvarlig for en økonomifunktion med 7 medarbejdere og en del af den daglige ledelse i virksomheden.

Med reference til adm. direktør bliver du ansvarlig for at udvikle og effektivisere forretningsgangene i økonomifunktionen og herunder at skabe de mest optimale metodikker, beslutningsværktøjer og processer, som understøtter en sikker drift og en målrettet udvikling.

Du får ansvar for at udvikle og lede en økonomifunktion, som understøtter forretningen både til hverdag og i et langsigtet strategisk perspektiv. Derudover bliver du ansvarlig for økonomisk rapportering til bestyrelsen og sparring med adm. direktør samt andre interne stakeholders.

Af arbejdsområder kan nævnes:

Din baggrund dokumenterer solid erfaring fra en lignende stilling, dvs. inden for ledelse af en økonomifunktion og erfaring fra direktions- og eller øverste ledelsesgruppeniveau.

Du besidder gode lederevner, som indebærer, at du er god til at kommunikere dine budskaber på alle niveauer, du kan motivere dit team, uddelegere opgaver samt få teamet til at levere. Du har en stærk forretningsforståelse, en kommerciel tilgang og er vant til at have fokus på godt købmandskab. Dertil vil det være en fordel, hvis du har erfaring fra en service/rådgivningsvirksomhed.

Du har en relevant økonomisk uddannelse som f.eks. cand.merc.aud., HD-R eller tilsvarende.

Som person er du kulturbærer, uddelegerende, har gennemslagskraft og er en naturlig autoritet. Du tør udfordre det bestående i arbejdet med at udvikle og optimere økonomifunktionen og den økonomiske forståelse i organisationen.

Geopartner tilbyder en attraktiv stilling med et stort ansvar og gode muligheder for at udvikle både sine personlige og faglige kompetencer.

Arbejdssted: Skive eller Odense                                                         

Vil du vide mere om virksomheden eller stillingen, er du velkommen til at kontakte Unique Human Capital, Director Karsten Romby på M: +45 21 77 23 44.
Alle henvendelser behandles fortroligt.

Søge stillingen her.