Automatiseret ledningsudlevering

Den ny LER lov, der trådte i kraft i 2018, har givet myndighederne beføjelser til at udvikle et nyt og bedre Lednings Ejer Register (LER). Formålet er, at vi for fremtiden skal undgå graveskader, sikre større grad af samgravning og genbruge føringer til fiberudlægning. Svartiden på graveforespørgsler vil med det nye LER system gå fra tidligere 5 hverdage til 2 timer, hvilket nødvendiggør en digital LER assistent til automatisk håndtering af besvarelser. LER loven foreskriver, at der for fremtiden skal måles data i 3D.

Geopartner har idriftsat en LER assistent (se mere her) som giver forsyningen:

Med det nye LER 2.0 vil ledningsdata fremover blive fremsendt som samlede GML-filer. Anvender i Microstation eller Benltey Map så kan vi tilbyde et importmodul til indlæsning af data.

GISDataImport har en prædefineret opsætning til styling af disse data, så importen kan laves med ganske få klik. Den prædefinerede opsætning kan selvfølgelig ændres, så den passer til dine ønsker og behov.

Servitutter og adkomst

Adgangen til tingbogen og forståelsen af data man finder her, kan være en udfordring.  Geopartner har derfor udviklet løsningen MapTL, som stiller disse data til rådighed enten som en service til implementering i egne CAD/GIS løsninger, eller i et brugervenligt WebGIS miljø. Med MapTL får man et komplet og opdateret overblik over tinglyste rettigheder – og det bliver ajourført helt automatisk.

Dokumenthåndtering/ESDH

Integration mellem en ESDH og e kortløsning kan ofte give helt nye muligheder for sammenstilling af data.
Geopartern har bl.a. integreret kortløsning til Docunote fra virksomheden Intranote, som stedfæster alle henvendelser til en forsyningsvirksomhed. Når der stedfæstes oplysninger på sager, får du en helt ny dimension af data, der giver overblik og indsigt. Et kort kan i mange tilfælde være bedre til at overskue henvendelser. Beliggenhed og data kan derved mere aktivt indgå som et beslutningsgrundlag. Der kan være situationer, hvor gentagne henvendelser medfører, at der skal tages aktion til eksempelvis bedre afvanding, renovering af kloak eller lignende forebyggende vedligeholdelsesopgaver, der kan være med til at give bedre driftssikkerhed og mere tilfredse forbrugere.

Specialløsninger

I Geopartner arbejder vi med GIS og data hver dag, og den viden deler vi gerne med vores kunder.

Vi udvikler softwareløsninger til GIS og geografisk kortlægning og tester og anvender alt i praksis, inden GIS-løsningerne implementeres hos vores kunder. GIS-løsningerne udvikles med udgangspunkt i jeres opgaver og data og til de platforme, som I anvender – hvad end det er desktop, web eller mobil.

Så står i med et behov for at få jeres data visualiseret og analyseret, så kan Geopartner bistå jer med at få sammensat den rigtige brugervenlige løsning, som giver mest værdi for jer.

CAD

Bruger I Microstation eller Bentley Map så har Geopartner udviklet en række tillægsmoduler målrette forsyning.

Se mere om Bentley og Cad her

Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev til forsyning, som udkommer ca. to gange årligt? Klik her for tilmelding