Gravearbejde og ledningsdata

Den ny LER-lov, der trådte i kraft i 2018, har givet myndighederne beføjelser til at udvikle et nyt og bedre Lednings Ejer Register (LER). Formålet er, at vi for fremtiden skal undgå graveskader, sikre større grad af samgravning og genbruge føringer til fiberudlægning. Svartiden på graveforespørgsler vil med det nye LER-system gå fra tidligere 5 hverdage til 2 timer, hvilket nødvendiggør en digital LER assistent til automatisk håndtering af besvarelser.

LER-loven foreskriver, at der fremover skal måles data i 3D. Som entreprenør bliver der bedre mulighed for detaljerede ledningsoplysninger i stedet for bare nogle streger på et kort.

Data på en ny måde

Med den ny LER-løsning modtager entreprenøren ikke længere en tegning i form af en PDF-fil. Nu leveres data i en GML-fil, som kan være besværlig at håndtere og gøre brugbar.

Geopartner har derfor udviklet en WEB-baseret løsning til entreprenører. Her kan de modtagne data fra LER visualiseres og printes. Løsningen giver også overblik over, hvilke data entreprenøren igennem tiden har hentet hos LER.

Specialløsninger

I Geopartner arbejder vi med GIS og data hver dag, og den viden deler vi gerne med vores kunder.

Vi udvikler softwareløsninger til GIS og geografisk kortlægning og tester og anvender alt i praksis, inden GIS-løsningerne implementeres hos vores kunder. GIS-løsningerne udvikles med udgangspunkt i jeres opgaver og data og til de platforme, som I anvender – hvad end det er desktop, web eller mobil.

Så står i med et behov for at få jeres data visualiseret og analyseret, så kan Geopartner bistå jer med at få sammensat den rigtige brugervenlige løsning, som giver mest værdi for jer.

CAD

Bruger I AutoCAD, Microstation eller Bentley Map, så kan Geopartner bistå med support, målrettede tilretninger og hjælp til databearbejdning. Se mere her