Teknisk opmåling og afsætning for Energinet.dk

Projektperiode 2014
Kunde Energinet.dk

Kompetencer
Teknisk opmåling og afsætning til forundersøgelser og anlægsarbejde

Geopartner løser i samarbejde med Energinet.dk etableringen af 50 km nyt 150 kV kabeltrace mellem Herning og Silkeborg.

Del på: