Silkeborgs nye Asger Jorn-inspirerede torv står færdigt

Den 17. juni indvies det nye torv i Silkeborg med stor fest – en længeventet dag både for byens borgere og for Geopartner, der i flere år har arbejdet på projektet.

Foto: Geopartner Landinspektører A/S

Ligesom det gamle torv skal det nye binde byen sammen og være en attraktiv bymidte og et samlingspunkt for både børn, voksne, lokale og besøgende. Det nye ved torvet er de mange arkitektoniske tanker, der ligger bag, med den silkeborgensiske kunstner, Asger Jorn, som den helt store inspirationskilde.

Mange kompetencer i spil i anlæggelsen af p-kælder

Under det nye torv er der anlagt en ny parkeringskælder i to etager, der skal få byens biler under jorden. Den nye parkeringskælder gav nogle helt særlige udfordringer. Vi måtte derfor anvende vores ejendomsjuridiske og byggetekniske kompetencer undervejs.

En stor flok medarbejdere har derfor været i spil på projektet. Allerede inden etableringen af parkeringskælderen og det nye torv gik i gang, udførte vi en detaljeret opmåling af torvet og omgivelserne, så landskabsarkitekterne havde et detaljeret grundlag for at sikre, at de fremtidige niveauer på torvet stemmer med de omkringliggende butikker.

Vores medarbejdere har sørget for gode ejendomsjuridiske løsninger omkring tinglysning af jordankrene, undersøgelse af adgangsforholdene i området, udarbejdelse af driftsaftaler og meget mere.

Landinspektør Anne Marie J. Walmar fortæller:

– “Som en pudsig opgave inden anlægsarbejdet gik i gang var vi også med til at lokalisere en gammel underjordisk bunker ud fra gamle tegninger og foto, således at det kunne vurderes om den ville berøre p-kælderens slidsevæg eller ej”.

Sjælden metode taget i brug

P-kælderens slidsevæg er et kapitel for sig, idet den byggemetode kun sjældent er anvendt i Danmark.

Processen blev nemlig vendt på hovedet, så væggene først blev gravet ud og støbt, inden udgravningen af selve p-kælderen fandt sted. Dette var en mere skånsom metode med mindre støj og vibrationer, som blev valgt for at tage hensyn til beboere, forretninger og gamle bygninger.

– “Væggene var klart det mest udfordrende punkt, da de skulle holde hele udgravningen. Det krævede nogle specielle maskiner og blev udført af en specialiseret tysk entreprenør. Her hjalp vi med afsætninger og sikrede med kontrolmålinger, at væggene stod helt præcist. Derefter blev selve parkeringskælderen gravet ud, hvor vi også afsatte linjer og højder”, fortæller Dzenan Ekmescic, kort- og landmålingstekniker i Geopartner. 

Et projekt som dette kræver også hensynstagen til rør og ledninger, så selv vores forsyningsspecialister har også været i sving:

– “En så stor omlægning af torvet og etableringen af parkeringskælderen har krævet omlægninger af mange ledninger. Vi har hjulpet de forskellige ledningsejere med afsætninger til brug for flytning af deres ledninger samt opmåling af de nye ledninger. Det gælder både vand, varme, el og spildevand”, fortæller Søren Fogsgaard, kort- og landmålingstekniker i Geopartner.

 Støbning af den nye parkeringskælder under torvet. Foto: Silkeborg Kommune.

Parkeringskælderen åbnede i marts og kan huse op til 226 biler. 

Torvets belægning inspireret af Jorn

Asger Jorn er en stor del af Silkeborgs varemærke. Derfor var der også et klart ønske fra byens borgere om at integrere Jorn i udformningen af det nye torv. Udgangspunktet blev Jorns automattegning, hvor former og figurer fra værket vises i torvets belægninger, så også arbejdet over jorden har Geopartner været involveret i.

– “Hele Torvet bærer præg af Jorns tanker, og derfor skulle vores afsætninger til belægning, kanter til springvandsinstallationen og andre elementer på Torvet også være helt præcise, så anlægsgartnerne kunne tage over og få det hele til at passe sammen”, fortæller Anne Marie Walmar, landinspektør i Geopartner.

Dzenan uddyber:

– “Et enkelt afsat punkt er bare en prik ude på stedet, men i det store perspektiv har det afgørende betydning for det samlede udtryk. Derfor gør de forskellige kurver og streger det til en spændende opgave, og det udfordrer os på en helt anden måde end de lige linjer, som vi oftest arbejder med”.

Foto: Geopartner Landinspektører A/S

Vil du vide mere om torvet i Silkeborg? Læs mere her. 

Du kan også blive klogere på flere andre af vores projekter i Silkeborg og etableringen af Silkeborgmotorvejen