Præcisionsmåling på vindmøllefundamenter

Vi hjælper Bladt Industries A/S med at etablere et nyt produktionssted til vindmøllefundamenter (jackets) beregnet til opstilling på Kriegers Flak i den tyske del af Østersøen.

Vi har afsat punkter til supports, og vi foretager løbende målinger til placering af rør og konstruktionsdele til sammensvejsning. På denne måde sikres, at kravene til måltolerancer på såvel delelementer samt de færdige jackets overholdes.

De færdige fundamenter bliver 55 m høje og skal bære en 3.6 mW havvindmølle, der kommer til at rage 138 m op over havoverfladen. 

Du kan læse om vores videre samarbejde med Bladt Industries i Lindø Industripark, hvor vi med afsætning, kontrol og millimeterpræcise målinger bidrager til produktionen af vindmøllefundamenterne.