Præcisionsarbejde på motorvejsbyggeri ved Funder Ådal

Projektperiode 2011
Kunde Entreprenørfirmaet Gustav H. Christensen A/S

Kompetencer
Afsætning 
Kontrolmåling 
Volumenberegning

 

Geopartner har foretaget afsætning og kontrolmåling af 400 meter ny motorvej ved Funder Ådal. Der er foretaget afsætning som grundlag for afgravning til råjordsplanum og kontrolmåling af bundsand og grus.

Her er der pålagt ca. 20 centimeter grus, som kun må afvige +/- 1 cm. Der er derfor behov for præcisionsarbejde i opmålingen. 

Forud for afsætningen af vejen er der løbende foretaget opmåling af terrænet for senere at kunne foretage volumenberegninger. Efterfølgende foretages en endelig opmåling af den anlagte vej og det retablerede terræn, således volumenberegningerne så småt kan påbegyndes. 

Læs hvordan vi har arbejdet med afsætning, maskinstyring og volumeberegning på et lignende projekt på Silkeborg-motorvejen

Del på: