Planlægning til solvarmeanlæg i Tim

Projektperiode 2011-2012
Kunde Tim Kraftvarmeværk

Kompetencer
Planlægning
Lokalisering af solvarme- og solcelleanlæg

 

Geopartner bidrager til realiseringen af et nyt solvarmeanlæg i tilknytning til Tim Kraftvarmeværk. Her udarbejder vi lokalplan, kommuneplantillæg, screening for miljøvurdering samt servitutundersøgelse. I forbindelse med lokalplanen foretog Geopartner luftfotografi af området med henblik på visualisering af solfangeranlægget. Efterfølgende har Geopartner bistået med de matrikulære forandringer i forbindelse med køb af jord til placering af solvarmeanlægget. 

I 2015 har vi afsat Nordeuropas største solcelleanlæg. Læs mere om vores arbejde og afsætning af 8700 pæle her, eller få overblik over, hvordan vi kan hjælpe dig inden for grøn energi her.

Del på: