Planlægning af storstilet jordfordeling i Aalborg Kommune

Grundvandsbeskyttelse, rent drikkevand og bæredygtighed er nøgleord i en storstilet jordfordeling, der lige nu er i gang i Aalborg Kommune. Geopartner er jordfordelingsplanlægger på det store projekt, der skal skabe fundament for at sikre rent drikkevand i det sydøstlige Aalborg.

– “Aalborg Kommune ønsker at beskytte sine drikkevandsboringer, og på baggrund af indsatsplanen er der mulighed for at pålægge dyrkningsrestriktioner inden for sårbare nærzoner omkring boringerne. Derfor efterspurgte lodsejerne i høringsprocessen en jordfordeling, og den er vi nu i gang med at føre ud i livet”, fortæller landinspektør, Lars Birk Jensen.

Kort over jordfordelingsområdet i Aalborg Kommune.

Frivillige aftaler med lodsejere

Som jordfordelingsplanlægger er vores fornemmeste opgave at sikre en positiv dialog og kontakt til lodsejerne samt at indgå frivillige aftaler om køb og salg af jord. Derfor handler planlægning af jordfordeling i høj grad om overblik og koordinering, når vi skal nå frem til en jordfordelingsplan, der varetager både kommunens og lodsejernes interesser. Lars uddyber: 

– “Der er mange elementer at tage højde for, når vi planlægger jordfordelinger. Udover drikkevandssikring og bedre erhvervsmæssig udnyttelse af landbrugsejendomme skal afledte effekter som eksempelvis bevaring af natur og miljø og mindre tung trafik på vejene også tænkes ind, og det skal alt sammen ske på baggrund af frivillige aftaler med berørte lodsejere. Det kræver erfaring, og det har vi i Geopartner”.

Forhandlingerne med lodsejerne skal være afsluttet til september. Jordfordelingen i Aalborg Kommune forventes endeligt afsluttet i oktober 2018.

Ejendomsmæssige forundersøgelser forud for jordfordelinger

Geopartner udfører også ejendomsmæssige forundersøgelser forud for jordfordelinger. Her afklarer vi, om lodsejerne er villige til at deltage frivilligt i projektet. Vi vurderer de økonomiske konsekvenser af jordfordelingen, og om der er basis for at gennemføre jordfordelingen.

Læs mere om, hvordan vi har foretaget matrikulære berigtigelser til jordfordelinger, der skal give plads til nye vådområder.