Planlægning af byomdannelse: Togfabrikken Scandia skifter spor

I Randers skyder en ny og kreativ bydel inden længe op, hvor byens gamle togfabrik i over 100 år har holdt til. Sporbyen Scandia hedder det nye område, der skal være med til at løfte en betydelig befolkningstilvækst til Randers. Geopartners planlæggere har stået i spidsen for lokalplanen til det nye byomdannelsesprojekt, der netop er blevet vedtaget.

Traditionel lokalplanlægning – gange ti

22 hektar. Så stort et område dækker Sporbyen Scandia, der inden for en overskuelig årrække vil bestå af over 1.000 boliger og erhvervsejendomme. Og netop projektets størrelse har gjort planlægningsprocessen unik:

– “Sporbyen Scandia dækker et kæmpe område, og arbejdet med lokalplanen har været både spændende og udfordrende, da omfanget svarer til omkring ti normale lokalplaner”, fortæller Malene Billeskov, planlægger i Geopartner.

 I den nye bydel får man blandt andet en ny torvehal i de gamle fabriksbygninger. Foto: By og Land.

Koordinering og projektledelse

Lokalplanen blev afleveret til politisk forhandling i sommers. Den udstikker visionerne for togfabrikkens fremtid og sætter rammerne for den nye bydels højde, omfang og anvendelse.

– “Det har været en traditionel lokalplanproces i den forstand, at vi har lavet lokalplanen, kommuneplantillæg og screening for miljøtillæg. Men projektets store skala har gjort, at der har været mange specialister og en stram tidsplan at tage højde for”, siger Malene og tilføjer:

– “Udover lokalplanlægningen har vi også stået for den overordnede projektledelse og koordinering med projektets interessenter og økonomi. Vi har haft mange kasketter på og blandt andet også ydet bygherrerådgivning, udarbejdet detailhandelsredegørelse og stået for de juridiske og arealmæssige bindinger”.

 Sporbyen Scandia vil bevare områdets industrielle historie. Foto: By og Land.

Den industrielle historie bevares

Lokalplanen tegner et billede af en blandet bydel med nye boliger, kontorer, hotel, idræts- og fritidsfaciliteter, dagligvarebutik og torvehal. Men med næsten 150 år på bagen udgør togfabrikken Scandia et væsentligt element i Randers bys historie, og derfor er fabrikkens industrielle historie også et bærende element i byomdannelsen.

– “En ny lokalplan har været nødvendig for, at Sporbyen Scandia kan realiseres, men det har samtidig været helt afgørende, at den respekterer stedets historie. Derfor bevares de gamle spor gennem bydelen, og de røde murstenshaller indrettes til nye formål”, fortæller Malene.

Med en godkendt lokalplan er vejen nu banet mod den nye bydel, og investorteamet bag projektudviklingen er derfor i gang med at sælge udstykninger i området.

– “Siden lokalplanen blev afleveret i sommers, har vi blandt andet lavet udstykninger i området, og vi hjælper nu investorerne med en lang række opgaver og spørgsmål i forbindelse med salget af disse udstykninger”, fortæller Malene.