Motorvejsprojekt med unikke løsninger

Søndag d. 11. september 2016 blev snoren klippet til Silkeborgmotorvejen, og Danmarks smukkeste motorvej blev indviet. Den nye strækning har været længe undervejs. Geopartner har bidraget til det store anlægsprojekt med bl.a. afsætning og opmåling til den 350 meter lange tvillingebro over Gudenåen og det nedgravede motorvejsstykke igennem Silkeborg by. 

Beregninger og afsætning til tvillingebro

Silkeborgmotorvejen fører over Gudenåen på en 350 meter lang landskabsbro. Kørebanerne ligger otte meter over vandet på en syvfags tvillingebro, som arkitekten har givet et let og svævende udtryk med skrå bropiller. Kort fortalt er en tvillingebro en betegnelse for en bro udført, som to mere eller mindre identiske broer lige ved siden af hinanden, der består af to ikke-sammenhængende brodæk. 

Foto: silkeborgkommune.dk. Tvillingebroen over Gudenåen, 2013. 

Den udfordrende konstruktion stiller store krav til præcisionen af både afsætning og beregning.

– ”Som landinspektører er vi problemknuseren, der skaber bindeleddet mellem arkitektens tegninger og entreprenørens arbejde. Mange elementer skulle også laves på land, og det stillede ligeledes krav til, at afsætningen og beregningerne skulle passe, når kranen løftede dem på plads ude på vandet igen”, forklarer Dzenan. 

Foto: Geopartner. Tvillingebroen i sit tidlige stadie, 2012.  

Afsætning til nedgravet motorvej

Den 29 kilometer lange motorvejsstrækning mellem Funder og Låsby har ikke færre end 23 større bygge- og anlægsentrepriser (www.vejdirektoratet.dk). Geopartner har med entreprenørkoncernen Arkil som kunde, også ydet afsætning og opmåling til deres entreprise på Silkeborgmotorvejen. En strækning der passerer igennem Silkeborg by. Derfor graves der seks meter ned under det omkringliggende terræn for at mindske trafikstøjen.

Foto: Geopartner. Betonbunden og de lodrette spunsvægge langs Silkeborgmotorvejen holder jorden på plads og vandet ude, september 2015.

– ”Motorvejen graves ned til under grundvandet for at mindske gener i Silkeborg by, da der er meget infrastruktur at tage højde for i bymidten. Spunsvægge er derfor blevet sat op for at holde på jorden i siderne og for at holde al vandet ude, og vi hjalp her Arkil med afsætning og opmåling af projektet”, forklarer Dzenan. 

Dzenan uddyber:

– ”Projektet var forholdsvis nyt for alle involverede parter, og det var derfor en spændende proces med at finde de helt rigtige og mest holdbare løsninger”

Danmarks dyreste kilometer motorvej

Strækningen igennem Silkeborg er langt mere kompliceret end den i åbent landskab mellem Hårup og Låsby. Derfor er det også en dyrere løsning – endda den dyreste kilometer motorvej i Danmark. Og for et samlet anlægsbudget på 6,2 mia. kan billisterne nu se frem til en forbedret fremkommelighed, trafiksikkerhed og et bedre miljø i forhold til den nuværende hovedlandevej. 

Foto: Geopartner. Silkeborgmotorvejen tager form, september 2015. 

Du kan læse mere om vores arbejde i forbindelse med Silkeborgmotorvejen, og hvordan vores forsyningsteam har været med til at sikre en proces uden driftsforstyrrelser for byens vand, varme, kloak og fiber lige her.