Kommuneplanrevision af ledige erhvervsbygninger i Viborg Kommune

Projektperiode 2012
Kunde Viborg Kommune

 

Som et led i kommuneplanrevision har der i Viborg Kommune været udtrykt ønske om tilvejebringelse af et opdateret grundlag for lokalisering af erhvervsområderne. Geopartner har i den forbindelse gennemført en registrering af ledige erhvervsbygninger i omkringliggende byer som Karup, Frederiks, Hammershøj, Stoholm, Skals m.fl. med henblik på en vurdering af rummeligheden og om områder skulle tages ud af kommuneplanen eller ændre anvendelse. 

Resultatet er en læsevenlig rapport med kort, fotos, tabeller og tekst, der er suppleret med digitale data.

Læs også om et andet projekt i Viborg Kommune lige her, hvor vi ved hjælp af droneopmåling har hjulpet med klimasikring. 

Del på: