Grundfos: Driftssikkerhed ved effektiv håndtering af geodata

For Grundfos’ Group Facility Management er nøgleordet driftssikkerhed. Derfor har man valgt at digitalisere sine geodata og samle løsningerne hos én samarbejdspartner. Resultatet er nem adgang til data, pålidelige data, og tingene spiller sammen i ét samlet system for ledninger i jord og udearealer.

Udbytte

  • Pålidelige data
  • Overblik og hurtig arbejdsgang – alle medarbejdere har data lige ved hånden
  • Effektiv arbejdsgang- Automatiske LER besvarelser opsat til Grundfos’ behov
  • Tingene spiller sammen
  • Tilstandsbaserede saneringsplaner for ledninger
  • Lever op til LER 2.0
Billede 1: Kort over lavspændingsnet og opstillede ladestandere på parkerings- pladser.

Behovet var bl.a. et hurtigere og mere effektivt system

Ifølge Rasmus Bay Kvisgaard, som er Digitalization and Documentation Lead for Group Facility Management i Grundfos, ønskede afdelingen at digitalisere deres gamle AutoCAD filer og samle samtlige data for ledninger i jord og udearealer i én fælles platform, hvor også TV-inspektioner og dronefotos kunne tilgås. Målet var optimering af processer eks. med fokus på produktionskritisk forsyning, hurtigere og mere effektive arbejdsgange, samt at man levede op til kravene i LER 2.0 lovgivningen.

Digitalisering af AutoCAD filer og en samlet kortløsning med alle data

Group Facility Management i Grundfos har sammen med Geopartner været igennem et større digitaliserings­arbejde. Alle gamle AutoCAD filer er nu digitaliserede, så data hænger sammen og er sat op til visning i Map Connect med tilføjelse af modulerne af Map Go, Map TV, Map Ejendom og LER assistent. Resultatet er en internetbaseret kortløsning med alle data samlet i ét kort, som kan tilgås fra PC, telefon mv. og med intelligent ledningsregistrering incl. egenskabsdata for ledningsnettet. Også TV-inspektioner og Grundfos’ egne dronefotos kan tilgås fra samme platform ligesom pålidelige LER-besvarelser automatisk sendes afsted fra løsningen.

Løsningen er fokuseret på flere brugertyper:

Kortløsningen og alle involverede data er i drift i Grundfos Group Facility Management. De grønne data (Map Go) er i drift i forhold til Grundfos’ underleverandører, der vedligeholder virksomhedens grønne områder på kontraktbasis.

Som en del af opgaven er det aftalt, at Geopartner vedligeholder Grundfos’ ledningsplaner. Det vil sige, når ledninger er gravet i jorden, opmåler Geopartner ledningerne og ajourfører i kortgrundlaget og i LER-besvarelserne.

Grundfos har selv administratorrettigheder og kan selv vedligeholde platformen, hvis det ønskes.

Hvilken værdi giver den nye løsning?

Billede 2: Kort over vedligehold af grønne områder der anvendes af en ekstern leverandør for Grundfos.

Rasmus Bay Kvisgaard, er blevet meget tilfreds med løsningen.

– Med den nye løsning er vi lykkedes med at få data gjort tilgængelige for alle med nem og direkte adgang. Vi oplever et miljø, som er hurtigt og brugervenligt at arbejde i og nemt at navigere i. Det er let at tænde og slukke for forskellige elementer/lag, så man ser det, man har brug for, og ikke ting, som er overflødige. Herudover er det blevet nemt for vores projekt- og driftsafdeling at udskrive overskuelige tegninger og kort fra systemet med et professionelt udtryk.

Rasmus Bay Kvisgaard fortsætter:

– Også på LER besvarelserne sparer vi tid nu, da vi ikke længere selv skal besvare de indkomne forespørgsler. Og vi er klar til den nye LER 2.0 lov, som træder i kraft i sommeren 2023.

Grundfos havde et ønske om én samarbejdspartner, som skulle være totalrådgivere – dvs. inde over både opmålinger og systemer. Det har man fået, og Rasmus Bay Kvisgaard vurderer:

– Den optimering af processen fra en ledning graves i jorden, til den figurerer på alle kort og LER besvarelser er vi ikke helt i mål med endnu. Vi skal lige finde ud af, eks. hvordan vi overgiver information fra et led til et andet i processen. Men det hele er stadig nyt, og vi er kommet godt i gang.

Billede 3: Afløbsledninger og tilhørende kloak-TV til vurdering af tilstanden på ledningsnettet.

Digitaliseringsprojektet har sikret, at Grundfos lever op til alle standarder for spildevand. Det er blevet muligt at planlægge tilstandsbaseret sanering på baggrund af de udleverede TV-observationer og med forventet økonomisk besparelse til følge. Det har samtidig øget pålideligheden af data, så man både kan genfinde ledninger i digitale kort og lave fysisk ledningspåvisning.

– Vi har faktisk fået en lidt uventet gevinst, efter at alle data er digitaliserede og samlet. Der er simpelthen større transparens mellem projekter og driftsmateriale, så ukorrekte forhold nemmere opdages og kan rettes. Det betyder mere valide data, og dermed er det værdifuldt i forhold til vores forsyningssikkerhed.

Ifølge Rasmus Bay Kvisgaard er det en god rejse, Grundfos’ Group Facility Management afdeling og Geopartner har været på med projektet:

– Jeg tror, det var en større og mere kompliceret opgave, end vi alle havde regnet med. Men det har været et godt projekt for alle parter. De personer, vi har samarbejdet med i Geopartner, har vist stor forståelse for vores arbejdsprocesser og data. Og der har været et positivt fokus på udvikling af den rette løsning, også i forhold til de idéer, som vi selv er kommet med.  Jeg er meget tilfreds med samarbejdet med Geopartner…

Kan vi hjælpe dig?

Lars Klindt
GIS-konsulent
Mobil +45 2858 1660
lkm@geopartner.dk