Georadar – søg og du skal finde

I Danmark har vi generelt rigtigt godt styr på infrastrukturen, men de fleste kender specielle situationer, hvor man f.eks. ikke kan lokalisere en vandledning – og hvad gør man så?

Geopartner tilbyder, som den eneste aktør i Danmark at lokalisere ledninger ved hjælp af jordradar, og vi har efterhånden gennemført flere projekter med stor succes.

Et af de seneste eksempler, hvor jordradararen har vist sit værd, var ved en andelsboligforening, der ikke havde tegninger eller andet materiale over vandforsyningsnettet. Det aktuelle problem bestod i, at andelsboligforeningen ønskede, at den kommunale vandforsyning skulle overtage ledningsnettet. Det ville vandforsyningen kun såfremt placeringen heraf kunne dokumenteres.

Der var tidligere forsøgt med punktopgravninger udvalgte steder, men disse kunne ikke lokalisere ledningerne. Geopartner rykkede derfor ud med Georadaren. Det primære problem var at finde forsyningsledningen for vand. Vi var på forhånd klar over, hvor vandet løb ud fra fællesbygningen, men derefter forsvandt ledningen tilsyneladende.

Ved hjælp af Georadaren var det muligt at placere ledningens forløb. Det blev afklaret at ledningen drejede meget tidligere end forventet, hvorfor det ikke havde været muligt indledningsvis at finde den.

Der blev lavet en prøvegravning på den forventede placering af ledningen for verificering, og her dukkede ledningen som ventet op.

Efterfølgende blev ledningens forløb fastlagt for den resterende del af området med Georadaren og indmålt for udarbejdelse af ledningsplan.

Kunden var meget tilfreds med arbejdet, og at det var muligt at fastslå placeringen uden at grave mere vej eller have op. Derudover blev den eksisterende plan for afløb verificeret med Georadar og indmålt for at sikre opdaterede og korrekte ledningsplaner.

Aalborg Forsyning har ligeledes været meget positive i forhold til brugen af Georadar, efter de har set planerne og Geopartner har efterfølgende hjulpet Aalborg Forsyning med lokalisering af vandledninger i Nibe ved hjælp af Georadar. 

Kontakt mig, hvis du ønsker at høre mere om brugen af jordradar.

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk