Geopartner hjælper Energinet.dk på Kriegers Flak

Strøm i stikkontakten er en selvfølge, og udtjente elkabler og Danmarks målsætning om at blive uafhængig af olie, kul og gas skaber behov for konstant fornyelse af det danske elnet. Det gælder også på Kriegers Flak, hvor Danmarks største havmøllepark skal producere klimavenlig strøm til det danske elnet. Med et detaljeret forarbejde hjælper Geopartner Energinet.dk med at realisere projektet.

Landmåling på Kriegers Flak

Når Danmarks største havmøllepark på Kriegers Flak i Østersøen tages i brug ved udgangen af 2018, vil anlægget kunne producere klimavenlig strøm til 600.000 husstandes forbrug. Fra Rødvig etableres 100 kilometer ny landkabel, der skal forbinde havmølleparken med transformerstationen ved Bjæverskov og videre til Ishøj og Hovedgård.

– “Kabellægning er en omfattende opgave, der kræver et stort og detaljeret planlægningsarbejde og koordinering med projektets aktører. I den forbindelse har vi blandt andet udarbejdet erstatningsopgørelser til lodsejere. Vi har koordineret og lavet afsætning til arkæologiske undersøgelser og entreprenørens arbejde”, fortæller Esben Billeskov, landinspektør i Geopartner.

Mange kompetencer har derfor været i spil i vores samarbejde med Energinet.dk:

– “Under etablering af projektet laver vi as built opmåling på de kabelanlæg, der installeres, og vi foretager situationsopmåling til planlægningen af tracéer. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Energinet. Noget der kun kan lade sig gøre, fordi vi har et stærkt team på Sjælland, der arbejder fleksibelt og rykker hurtigt ud, når kunden har brug for det”, fortæller Esben.

Flere projekter på vej

Udtjente elkabler i Øresund og 10 kilometer nye kabler i Albertslund Kommune. Vi hjælper Energinet på flere spændende projekter lige nu, og der er nye på vej:

– “Befolkningstilvækst og stigende elektrificering øger elforbruget i Københavnsområdet, og Energinet.dk har derfor et nyt projekt i støbeskeen, hvor vi skal bidrage til udskiftningen af kabelnet, så det bliver klar til fremtidens energi”, udtaler Esben.