Geopartner afsætter nyt anneks til Skive Rådhus

Projektperiode 2010-2012
Bygherre Skive Kommune

Kompetencer
Situationsplan til projektering 
Før- og efteropmålinger af terræn
Volumenberegning
Afsætning 

 

Geopartner har i perioden fra april 2010 til august 2011 deltaget i opførelsen af annekset til Skive Rådhus. Arbejdet har bestået af situationsplan til projektering, matrikulært arbejde mht. sammenlægning af ejendomme, før- og efteropmålinger af terræn samt volumeberegning, afsætninger til jordarbejder, punktfundamenter, elementopsætning i flere plan samt diverse afsætninger til facadebeklæning, vinduer, metermærker mm.

Rådhus Annekset forventes indviet i maj 2012.

En anden opgave tæt på Skive er etableringen af velkomstbygningen på Spøttrup Borg - læs mere om, hvordan vi har lavet afsætning og situationsplan på det projekt.  

Del på: