Geopartner afsætter Nordeuropas største solcelleanlæg

Afsætning til grøn energi og solceller i Vandel hos Energi-innovation ApS.

Et 100 hektar stort solcelleanlæg står nu færdigt på en nedlagt flyveplads i Vandel i Sydjylland, som fremover vil forsyne området med bæredygtig strøm.

Stort afsætningsarbejde forud for anlægsprojekt

Fem medarbejdere fra Geopartner har til solcelleanlægget afsat i omegnen af 8.700 pæle. Solcellepanelerne bliver holdt af stativer, der bærer solcellerne, hvilket har krævet de mange afsætningspunkter. Vores lokale kontor i Sønderborg har stået for projektledelsen, og flere medarbejdere med forskellige specialer har stået for opmåling og beregning på den tidligere flyveplads.

– “Vi har afsat cirka hvert 16. stativben, der bærer solcellepanelerne, og det blev samlet set til omkring 8.700 punkter. Heraf var 504 punkter til placeringen af 126 transformere, der for hvert delområde videresender strømmen”, fortæller Johannes Bredthauer, der er en af de landmålere, som har knoklet med afsætningen af de mange punkter. 

Situationsplan sikrer maksimal mængde strøm

Forud for projekteringen har Geopartner bidraget med opmåling af de ydre grænser for anlægget, nærmere betegnet vejsider, startbanens banekant, rullebaner, bygninger, beplantningsgrænser og alt, der begrænser opsætningen af solcellepanelerne.

Desuden har vi foretaget beregningerne til en situationsplan med præcis afmærkning af felterne, hvor hver enkelt solcelle skal placeres. Dette sikrer et effektivt solcelleanlæg, og at den maksimale mængde strøm ledes gennem de opsatte transformere.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at etablere solcelleanlæg.