Fra pløjemark til boligkvarter i Grejs Søpark

Grejs Søpark i Vejle Kommune i perioden 2009-2015.

Fra mark til boligkvarter

Da en pløjemark skulle omdannes til et attraktivt nyt boligkvarter i lokalsamfundet Grejs skulle mange forskellige kompetencer i spil.

Idéen var at skabe et nyt komplet boligområde med parcelhuse, fællesarealer, stisystemer og et godt lokalmiljø midt i et naturskønt landskab i Grejs.

Et sådan byudviklingsprojekt kræver etablering af nye veje, ledningsnet til el, telefon og internet samt vand- og varmeforsyning. Et stort projekt, hvor mange fagområder skal bidrage og samarbejde for at nå fra idé til beboeligt område.

Vores rolle i projektet

Geopartner har haft mange delopgaver i projektet, der har stået på siden 2009, hvor lokalplanen blev endeligt godkendt. De primære opgaver har været projektering og myndighedsgodkendelse af veje samt selve udstykningen af byggegrundene, som har været udbudt til salg i to etaper. Geopartner har også foretaget teknisk afsætning af kantsten for entreprenøren på projektet og udført tinglysning af ledninger for Vejle Spildevand A/S.

Den nye bydel er i dag veletableret og meget attraktiv for unge børnefamilier. I efteråret 2014 fik Grejs desuden bevilget 5 mio. kr. til et nyt kulturcenter, der bliver et kulturelt samlingspunkt for området.  

Læs mere om Grejs Søpark her.

Du kan også læse her, hvordan vi har klimasikret Silkeborgs nye, bæredygtige bydel, Gødvad Enge og tilpasset vores velkendte metoder til nye behov.