Forsyningskonsulenten: Registreringsvejledning sikrer ensretning

Over hele landet anlægger forsyninger af alle størrelser kontinuerligt nye ledninger og brønde og vedligeholder de eksisterende, og det kan være lidt af et puslespil.

Løsningen er registreringsvejledninger, som ensretter og standardiserer registreringen af ledninger og brønde. Og Geopartners forsyningskonsulent Camilla Lykkebøe Nygaard ser det ofte. Forsyninger forsøger at skabe overblik over deres registreringer ved at medtage alle oplysninger uden at tage stilling til deres relevans. Ifølge Camilla skaber det forvirring og i værste fald en illusion af overblik.  

- Det er resultatet af, at man ikke har været helt konkret omkring, hvordan man har ønsket, at ledninger og brønde skulle registreres, og ikke taget stilling til hvilke oplysninger, der er uundværlige i forhold til økonomi og afskrivning, fortæller Camilla og fortsætter:

- Hvis man derimod har en korrekt udført registreringsvejledning, har man mulighed for at ensrette registreringen og gentage den igen og igen. Man kan sige, at det er en guide til, hvilke brikker man skal bruge for at ligge puslespillet i fremtiden.

Fem gode grunde til at bruge registreringsvejledninger  

 

Kendskab er nøglen til individualiserede løsninger

For at opnå en specifik standard for, hvordan forsyninger ønsker deres anlæg registreret, hjælper Camilla og hendes kolleger forsyninger med at udarbejde individualiserede registreringsvejledninger.

- Helt grundlæggende er registreringsvejledninger et skriv, der med ord, billeder og detaljerede bilag fortæller, hvordan den enkelte forsyning ønsker, at ledningsanlæg skal registreres helt ned i mindste detalje, og hvordan fravigelser herfra registreres og forklares, fortæller Camilla og uddyber:

BlueKolding sparer både tid og mindsker fejl med registreringsvejledninger 

 

Vejledninger sikrer effektivt samarbejde

Med gennemarbejdede og detaljerede registreringsvejledninger får forsyninger ikke blot styr på, hvor og hvordan ledninger og brønde skal registreres fremadrettet. Der er også andre fordele: 

- Registreringsvejledninger er grundlæggende for samarbejder på tværs af forsyninger og underleverandører. Det betyder, at forsyningerne kan skubbe registreringsopgaven ud til eksterne aktører, og man kan dermed kontrollere data, som kommer fra eksterne samarbejdspartnere meget mere effektivt, fortæller Camilla og afslutter:  

- I sidste ende bidrager registreringsvejledninger til, at forsyninger får mere tid til deres kerneydelser fremfor at bruge tid på at finde hoved og hale i forvirrende registreringer.

Retvisende dokumentation af ledningsnet er afgørende for drift og vedligehold 

Camilla Lykkebøe Nygaard er forsyningskonsulent og ingeniør i GeopartnerCamilla er ingeniør og arbejder til daglig som forsyningskonsulent i Geopartner

Del på: