Ejendomsjuridisk rådgivning i Ørestad Syd

Flere byggerier er allerede skudt op, og godt 10.000 mennesker forventes med tiden at skulle bo i den nye københavnske bydel, Ørestad Syd. Lokalplanen for området er danmarkshistoriens største, og vi har været med fra første spadestik og rådgiver og løser i dag ejendomsjuridiske udfordringer for udviklere på hele otte byggefelter af det store udviklingsprojekt.

Vi løser de ejendomsjuridiske udfordringer

Deklarationer og byggeret – det er nogle af de udfordringer, som udviklere i Ørestad Syd jævnligt støder på. Vores rådgivere er specialister inden for bl.a. ejendomsjuridisk rådgivning, projekt- og ejendomsudvikling og rettighedserhvervelse og hjælper med at løse juridiske og tekniske spørgsmål, så udviklerne kan komme hurtigt videre i deres projekt. 

– “Som rådgiver går vores arbejde primært ud på at sikre, at udvikleren får opført sit projekt inden for rammerne af lokalplanen, så de får mest muligt ud af det projekterede areal”, fortæller Claus.

Derfor er landinspektørens indgående kendskab til og overblik over ejendomsgrænserne også en betydelig fordel, når udviklere støder på udfordringer i forbindelse med blandt andet deklarationer og byggeret.

8tallet i Ørestad Syd, hvor Geopartner var med helt fra start og bl.a. har ydet rådgivning, lavet forhåndsberegning af arealer, foretaget al afsætning og lavet ejerlejlighedsopdelinger. Foto: Geopartner.

Når rådgivning og ejendomsjura smelter sammen

Med stor erfaring og viden om ejendomsjura løser vores rådgivere udfordringer, når de opstår.

– “Arealberegninger har givet udfordringer flere steder. Blandt andet hvor man fra den ene side af bygningen ønsker at gå ind i stueetagen og fra den anden side i kælderen. Her har vi trukket på vores viden og erfaring inden for byggeret og beregnet arealer, så de ikke kun er korrekte men også udnytter bebyggelsesprocenten optimalt”, fortæller Claus.

Det samme gælder et stort parkeringshus, der ligger hen over tre matrikler, og hvor reglen om bygning på lejet grund dermed træder i kraft. Det er udfordringer, som har ledt til mange komplicerede deklarationer, som vores rådgivere har løst i samarbejde med kommune og byggeledelse.

– “Vi har stor erfaring med at undersøge og udarbejde deklarationer, og det er afgørende for projektets succes, at tinglyste deklarationer læses korrekt”, fortæller Claus.

Claus uddyber: 

– “Med arbejdet med deklarationer sikrer vi ikke kun, at et byggeri er lovligt. Overblik over bindinger er et vigtigt værktøj, når der skal tages stilling til, hvilke muligheder og begrænsninger der ligger på ejendommen og dermed, hvordan projektet kan realiseres. Vi får alle forhold frem i lyset og kommer med anbefalinger til mulige løsninger”.

Ørestad Syd. Foto: Geopartner.

Vi er med fra start til slut

Som både landinspektør og rådgiver håndterer vi alt fra udstykning, situationsplaner og afsætning til løbende arealberegninger, servitutter og ejerlejlighedsopdeling. Vi sørger både for, at bygningen placeres korrekt på grunden i forhold til andre bygninger, veje og skel samtidig med, at vi rådgiver om blandt andet byggeret. 

– “Vi har også et tæt samarbejde med arkitekterne, og i den indledende fase rådgiver vi dem om, hvordan de overholder kravene til byggeriet. Løbende gennemgår vi arealerne i arkitekttegningerne, så der hele tiden arbejdes videre ud fra de mest korrekte arealer. Det sikrer, at byggeriet kommer korrekt fra start”, fortæller Claus.

Brug for en kompetent samarbejdspartner?

Skal du i gang med et nyt udviklingsprojekt? Kontakt vores rådgiverkontor på Frederiksberg eller en af vores 25 andre afdelinger i hele landet og hør nærmere om, hvordan vi kan skabe værdi og sikkerhed i dit projekt.