Effektiv udskiftning af pumper i Odense med 3D model

Ejby Mølle renseanlæg i Odense håndterer to tredjedele af Odenses spildevand, og når VandCenter Syd i år udskifter gamle pumper med nye, er præcis dokumentation af den store pumpestation afgørende for en effektiv og fejlfri etablering af de nye pumper. Geopartner har udarbejdet en komplet 3D model af bygværket, der giver forsyningen præcise koter til den videre proces.

Nøjagtig dokumentation er et must

Når der skal ske ændringer i forsyningsbygværker, sikrer et 3D grundlag fuld dokumentation af eksisterende forhold, og disse informationer er altafgørende:

– “Ofte har forsyninger ingen tegninger over deres bygværker, og når man ikke kender koterne, er det tæt på umuligt at vide, hvor rørene til nye pumper skal føres igennem murene. Derfor er komplet og nøjagtig dokumentation af bygværket vigtig for at komme i mål med projektet”, fortæller Leif Frederiksen, kort- og landmålingstekniker i Geopartner.

Billeder og 3D model af Ejby Mølle renseanlæg. Foto: Geopartner.

Pumpestationen 3D laserscannes

Vores scanningsspecialister var derfor på pletten, da bygværket skulle scannes fra inderst til yderst, og det skabte grundlaget for en komplet 3D CAD model af den fynske pumpestation.

– “Vi scannede hele bygningen og har efterfølgende beregnet alle data og modelleret dem til en 3D CAD model. Når modellen er på plads, laver vi en manuel kvalitetssikring af scanningen, så vi sikrer, at modellen er helt nøjagtig. Det er vigtigt for, at der ikke sker fejl i kundens videre arbejde med materialet”, fortæller Leif.

Vil du vide mere om 3D laserscanning?

Vores scanningsspecialister udarbejder 3D dokumentation af bygværker – både når I skal udskifte pumper, renovere eller udvide jeres bygværk.

Vil du vide mere, så kontakt kort- og landmålingstekniker, Leif Frederiksen på lfr@geopartner.dk eller på telefon +45 2321 5752.