Effektiv sikring af forsyningsledninger ved Silkeborgmotorvejen

Det er et stort og kompliceret projekt at anlægge en motorvej med alt, hvad der hører til. Silkeborgmotorvejen står nu færdig, og Geopartner har været med i den omfattende proces undervejs for at sikre de mange forsyningsledninger rundt om den 29 kilometer lange motorvejsstrækning.

Vigtige koteberegninger

Vand, varme, kloak og fiber. Mange ledninger skulle flyttes for at opretholde driften for silkeborgenserne i forbindelse med etableringen af Silkeborgmotorvejen. I tæt samarbejde med Silkeborg Forsyning, Vejdirektoratet og entreprenøren har vi været med til at sikre forsyningsledningerne. Vi har bl.a. lavet koteberegninger, som er udgangspunktet for ingeniørens modeller og dermed entreprenørens underboringer.

– ”De koter, vi beregner, er afgørende for de underboringer, som entreprenøren laver. Vi leverer data, der fortæller, hvor og hvor dybt der skal graves ned, så de eksisterende ledninger ikke graves over. Det kan derfor få store konsekvenser og blive en dyr affære, hvis koterne ikke laves korrekt”, forklarer Søren Fogsgaard, kort- og landmålingstekniker og forsyningsspecialist.

Forsyning ved Silkeborgmotorvejen. Foto: Geopartner.

Fejlfri proces uden driftsforstyrrelser

Forsyningsarbejdet ved Silkeborgmotorvejen er da også forløbet som forventet og uden driftsforstyrrelser for kunderne. 

– ”Processen er forløbet fejlfrit og uden driftsforstyrrelser hos silkeborgenserne. Det er dejligt at kunne se tilbage på en god proces, og det er et klap på skulderen til både vores medarbejdere og samarbejdspartnere for en god løsning af projektet”, fortæller Søren.

Regnvandsledninger leder i Gudenåen

Den nye Silkeborgmotorvej fra Funder i vest til Låsby i øst har også medført et stort arbejde med regnvandsledninger. Den nye strækning betyder nemlig, at der må findes nye veje for at lede regnvandet ned i åen, så man sikrer, at motorvejen ikke oversvømmes. 

– ”Regnvandet løber naturligt ned i åen, men med den nye motorvej har vi skulle finde nye veje til regnvandet for at få det derned. Vi har desuden hjulpet Silkeborg Forsyning med etableringen af regnvandsbassinerne og med at lede regnvandet deri – alt sammen for at undgå oversvømmelse af den nye motorvej”, fortæller Søren.  

Regnvandsbassin på Stavangervej i Silkeborg, 2014. Foto: Geopartner.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig som forsyning.

Du kan også læse, hvordan vi har bidraget til det store motorvejsprojekt og lavet afsætning og beregning af bl.a. landskabsbroenover Gudenåen og det nedgravede motorvejsstykke gennem Silkeborg by.