Effektiv 3D opmåling af industribygning

En industribygning på Grenå Havn har gennemgået en større ombygning, og et præcist og sikkert grundlag er her afgørende for at kunne træffe kvalificerede beslutninger. Geopartners 3D specialister har foretaget effektiv 3D opmåling, der giver overblik over bygningens eksisterende forhold.

Hurtig levering af 3D data

På havnen i Grenå har vores håndholdte 3D laserscanner været på arbejde. Med den har vi opmålt den gamle industribygning og efterfølgende leveret målfaste data til brug for den videre projektering. En effektiv metode, der sparer tid.

Med 360 graders scanning og 40.000 indsamlede punkter i sekundet kan vi effektivt foretage opmålinger med den håndholdte 3D laserscanner af alt fra industribygninger, byrum og ejerlejlighedsopdelinger til etageplaner og 3D bygningsregistreringer. Til ombygningen på Grenå Havn har vi derfor også hurtigt leveret færdige 3D modeller.

– “Efter 20 minutters gåtur i bygningen med vores 3D Geo Slammer og en times arbejde på kontoret med udarbejdelse af data, tværsnit og koter, havde kunden sine data”, fortæller Morten Thoft, projektchef i Geopartner. 

Læs mere om dine muligheder med 3D laserscanning.