Droneopmåling af kalkbrud

Projekt Droneopmåling af kalkbrud ved Aggersund
Kunde Dankalk

Kompetencer
Opmåling med drone
Terrænmodellering
Volumenberegning

Læs om vores kompetencerområde inden for droneopmåling og volumenberegning.

 Droneopmåling af kalkbrud

Droneteknologi er i dag på et niveau, hvor nøjagtigheden og datakvaliteten er så høj, at anvendelsesmulighederne bliver flere og flere. Geopartner anbefaler derfor ofte droneopmåling som alternativ eller supplement til en traditionel opmåling. For vores kunde, dankalk, har vi netop overfløjet Aggersund Kalkbrud – en opmålingsopgave af et større område, som vores landinspektører løser effektivt ved hjælp af droneteknologi.

I over 100 år har dankalk udvundet kalk fra kalkbruddet i Aggersund i Nordjylland. Geopartner fik til opgave at finde ud af, hvor mange kubikmeter kalk, der er tilbage i Aggersund kalkbrud, før man rammer grundvandsspejlet.

Landinspektør Arne Vedsted fortæller om opgaven:

- Aggersund kalkbrud er et rigtig stort område, så med vores drone kan vi med en flyvetur på bare to timer få alle de nødvendige data til vores beregninger, fortæller Arne Vedsted, landinspektør i Geopartner.

 

Drone leverer detaljerede data

Når Geopartners drone af mærket Ebee skal i luften, placerer man først et passende antal fikspunkter på land i det område, dronen flyver over. Herefter programmeres dronen af Geopartners dronepilot, som sender den i luften efter de fotos, der skal til for at danne en komplet 3D-model over terrænet, som kan ses herunder.

Efter overflyvningen af området kunne Arne Vedsted ved hjælp af dronens 1200 billeder fra luften danne 3D-overflademodellen, der efterfølgende blev brugt til volumenberegningen af bruddet.

Med en udarbejdet overflademodel og en kotering af grundvandsspejlet, kan Geopartners landinspektører beregne det volumen, der ligger mellem den eksisterende overflade og grundvandet.

 

 

Højdekurve droneflyvning

 - Vi har overfløjet et område på over 75 hektar i Aggersund. Det er en opgave, der med en traditionel opmåling ville have taget meget lang tid og resultatet af den traditionelle opmåling ville ikke have været nær så detaljeret og præcist, som det dronen præsterer.

En af sidegevinsterne for Dankalk i forbindelse med denne opgave har været, at vi har leveret et opdateret ortofoto over samtlige 75 hektar, afslutter Arne Vedsted, Geopartner.

Ortofotos har en opløsning på ca. 3cm/pixel, og dankalk har derfor fået et opdateret og præcist kort over området med alle nødvendige mål til fremtidig analyse og planlægning.

 

Fakta om droner i Geopartner

I over to år har Geopartner med stor succes foretaget droneopmålinger på mange typer af opgaver. Geopartner blev ”Godkendt Droneoperatør – 1A” ved Trafikstyrelsen og har siden efteråret 2013 haft dispensation fra Trafikstyrelsen til at flyve over bymæssig bebyggelse og større offentlige veje.

 

Interesseret i en droneopmåling?

Ved rigtig mange typer af opgaver er dronens effektivitet en stor fordel, og ved andre er den traditionelle metode til opmåling tilstrækkelig. Ønsker du rådgivning før din opmålingsopgave, så kontakt gerne Geopartners landinspektører.

Vil du vide mere om opmålingen af Aggersund kalkbrud kan Arne Vedsted kontaktes på 6162 8371 eller mail afv@geopartner.dk.

Se endnu et af vores droneprojekter, hvor vores drone hjælper med klimasikring i Viborg

Del på: