Drone hjælper med klimasikring i Viborg

Opmåling af regnvandsbassiner for Energi Viborg A/S.

Klimatilpasning med bassiner

Kraftigere regnskyl, stigende vandmængder og andre følger af klimaforandringer får nu kommuner og forsyningsselskaber til at lave yderligere investeringer i en af de effektive løsninger – regnvandsbassiner. Bassinerne er blot én af løsningerne, som forsyningsselskabet Energi Viborg A/S arbejder med, og i Viborg har man omkring 175 bassiner.

Men hvor meget vand kan disse bassiner egentlig rumme? Og hvordan sikrer man, at data om bassinerne digitaliseres og anvendes mest effektivt, når områderne skal vedligeholdes? De spørgsmål hjælper Geopartner i øjeblikket med at besvare.

Geopartner har fået til opgave at lave beregninger af foreløbigt 11 regnvandsbassiner for Energi Viborg A/S. For at løse opgaven bedst muligt kombinerer Geopartner en række services. Det betyder, at Geopartners forsyningsspecialister arbejder sammen med både dronepiloter og tekniske målere på opgaven. Kombinationen af kompetencer sikrer forsyningsselskabet et datagrundlag i høj kvalitet.

Risikoen for oversvømmelse minimeres

Geopartner har stået for en teknisk opmåling af bassinerne og lavet en volumenberegning, der viser præcis, hvor meget regnvand bassinerne kan rumme, før de bliver overfyldte.

 – “Vi laver den præcise tekniske opmåling for at vide nøjagtigt, hvor meget vand der kan være fra bund til udløb, og hvor meget vand skal der til, før vandet løber over kanten. Med den viden minimerer Energi Viborg risikoen for, at villakvarterer, veje eller bygninger oversvømmes af regnvand, da man bedre kan vurdere behovet for bassiner”, fortæller teknisk designer René Borella.

René er en af Geopartners dronepiloter, og han har stået for opgaven med droneoverflyvningen af de foreløbigt 11 bassiner i Viborg.

Dronen skaber mange fordele

For at have et visuelt overblik over områderne har Energi Viborg fået ortofotos, fremstillet ud fra de billeder som Geopartners drone leverer efter overflyvningen af områderne. Billederne bliver efterfølgende digitaliseret, og man har derefter et let tilgængeligt produkt til opmåling af bassinerne.

René Borella kender til kvaliteterne ved at anvende drone i denne type opgave.

– “Vi har valgt at anvende drone til opgaven, da det giver en langt større effektivitet i opmålingsarbejdet og kvaliteten af de ortofotos dronen leverer, giver os samtidigt et langt bedre grundlag for digitaliseringen”, fortæller Geopartners dronepilot og tekniske designer René Borella.

Dronen leverer ortofotos i en pixelopløsning ned til 3 cm. pr. pixel, som sammenlignet med traditionelle ortofotos med en opløsning på omkring 12 cm. pr. pixel, giver langt skarpere billeder, som er en stor fordel, når de digitaliseres. Man får et digitalt redskab i høj kvalitet, der giver et overblik over områderne og letter administrationen af vedligeholdelsen af områderne. 

Billederne har Geopartner også anvendt til at lave en nøjagtig opgørelse over alle bassinområderne, der viser hvor meget græs og grus, der er registreret ved hvert enkelt bassin. Denne viden skal bruges til at holde bassinområderne ved lige.

MapGo som smart supplement

Når data fra beregningen af regnvandsbassinerne og arealerne omkring er lavet, kan Geopartner tilbyde en løsning til at holde overblikket over alle de grønne områder. Løsningen hedder MapGO og er en webløsning udviklet af Geopartners GIS-specialister.

Programmet kan med stor fordel anvendes til at administrere de grønne områder ved bassinerne, når de grønne områder kræver vedligeholdelse.

Programmet gør processen med at opdatere data let og er en nem måde at kommunikere kravene til den grønne pleje.

– “Ved at lægge alle data om grønne områder i MapGO, sikrer man, at datagrundlaget stemmer overens med virkeligheden, og at eventuelle ændringer af bassinerne eller det omkringliggende område er registreret. Det er en rigtig smart løsning til håndtering af dynamiske data, som f.eks. data omkring regnvandsbassiner, som jo ændrer sig løbende”, forklarer René Borella.

Dronefotos giver et visuelt overblik over alle områderne ud fra et dokumenteret flyvetidspunkt, men webløsningen sikrer, at alle informationer om regnvandsbassinerne er konstant opdaterede, da programmet giver mulighed for at redigere dataene på bassinerne og de omkringliggende områder – direkte fra marken. Derved har man et let værktøj til vedligeholdelse af de grønne områder.

Du kan blive klogere på bæredygtige løsninger og læse om vores klimasikring af et boligkvarter i Gødvad Enge her.