Differens blev opklaret med georadar

Med en såkaldt georadar, og den fornødne ekspertise til at bruge den, har Geopartner Landinspektører hjulpet Lemvig Vand og Spildevand med at opklare en differens mellem deres ledningsregister og virkeligheden.

Problematik der går igen

Hos Lemvig Vand og Spildevand stod man med et problem: to vandledninger der forsyner Thyborøn med frisk drikkevand, var ikke der, hvor de burde være ifølge forsyningens ledningsregister.

– “Vi kan se ledningerne i vores ledningsregister, men der er bare en forskel på, hvor de ligger ifølge registeret og så den virkelige verden”, fortæller Albert Jensen, ledningschef, Lemvig Vand og Spildevand.

– “Jeg tror, at uoverensstemmelsen er sket, da man gik fra analoge til digitale kort. Jeg er slet ikke i tvivl om, at andre forsyninger kan nikke genkendende til problematikken med differens mellem ledningsregistrene og virkeligheden”, uddyber han.

Geopartner træder til med Georadar

Lemvig Vand og Spildevand har af flere omgange forsøgt at lokalisere ledningerne uden held. For endeligt at bestemme ledningernes placering, indgik de derfor en aftale med Geopartner om at gøre et forsøg med vores georadar.

– “Med georadaren kan vi skabe et billede af rør og ledningers placering under jorden”, fortæller Bjarne Jul Jacobsen, teknisk direktør, Geopartner Landinspektører.

Georadaren er derfor et perfekt redskab til at kigge ned i jorden med og finde de forsvundne vandledninger.

Geopartners Mark Lyon aflæser georadaren, der fungerer sådan, at den sender et radarsignal ned i jorden. Retursignalet viser så genstande som rør og ledninger i jorden.

Georadaren er dog et sjældent brugt redskab i Danmark. Derfor er der også langt mellem personerne med den påkrævede ekspertise til at bruge udstyret. Den ekspertise er dog tilstede i Geopartner.

– “I Geopartner er vi så privilegerede, at vi har ansat Mark Lyon, som har erfaring med georadaren fra England. Så vi kunne sende Mark og udstyret på tværs af landet fra København til Thyborøn, så den fornødne ekspertise var tilstede”, fortæller Bjarne Jul Jacobsen.

Vandledningernes placering fastslået

Med kombinationen af Marks ekspertise og georadarens muligheder, kunne differensen mellem ledningsregisteret og virkeligheden blive rettet til. Ovenikøbet med en ca. kote på overkanten af rørene.

– “Ledningerne er strategisk vigtige for os, da de er essentielle for både Thyborøns generelle vandforsyning, og så får to store lokale virksomheder deres vand fra ledningerne. Derfor er vi yderst tilfredse med at kende deres præcise position, så vi kan vedligeholde og servicere dem”, afslutter Albert Jensen.