Det højeste hus i Århus

Geopartner hjælper KPC med at opføre et arkitektonisk interessant højhus i Århus Nord. Udformningen er speciel, og når Unity, som det færdige byggeri hedder, bliver færdig vil det med sine 28 etager være det højeste byggeri i Århus i højdemeter over vandet.

Vi har med stor iver sagt ja til den spændende og anderledes opgave, der har sat vores faglige kreativitet på prøve i forhold til udførelsen af opgaven. Bl.a. de aktuelle jordforhold og det faktum, at en betonbygning på 28 etager + kælder naturligvis medfører at konstruktionen sætter sig, ikke meget, men nok til at afsætning af højder på de enkelte etager løbende skal kompenseres for dette forhold.

En af de største udfordringer har været fixpunktsnettet. Placeringen af bygningen, på et af de højeste steder i Århus, samt den lokale lavere bebyggelse omkring byggefeltet, gør en normal opbygning af fixpunktnet vanskelig. F.eks. på 14. etage, kan man ikke længere lave en geometrisk god opstilling med sigter hele vejen rundt. Vi har derfor i Geopartners projektgruppe gået i et ekstra højt løsningsmode og haft flere løsningsmuligheder i spil. Sammen har vi fundet en ukonventionel, men meget sikker løsning ved hjælp af statisk GNSS måling.

Grundet udfordringerne med fixpunkter, samt byggeriets størrelse og udformning, er det en af de mere anderledes og meget interessante afsætningsopgaver. Det faglige niveau, og samarbejdet kollegaer imellem i Geopartner er bestået til perfektion.  Hvis eller når fremtiden skulle byde på lignende udfordringer, føler vi os godt rustet til at gå i højden.

Kan vi hjælpe dig med afsætning?

Leif Frederiksen
Kort- og landmålingstekniker
Mobil +45 2321 5752
lfr@geopartner.dk