Afsætning og kontrol på Gødstrup Sygehus

I Gødstrup, nordvest for Herning, skyder et nyt supersygehus i disse år op. Gødstrup Sygehus skal nemlig samle Hospitalsenheden Vest og de tidligere sygehuse i Holstebro, Lemvig, Ringkøbing, Tarm og Herning på én matrikel og bliver dermed det akuthospital i Danmark, der dækker det største geografiske område med 5000 kvadratkilometer.


Byggeriet blev igangsat i 2012, og de sidste syv måneder har Geopartner arbejdet intensivt på projektet om at skabe et fagligt ambitiøst og attraktivt hospital i Vestdanmark. 

Afsætning og vigtig kontrol

Geopartner samarbejder med samtlige entreprenører i Gødstrup, og vores kort- og landmålingsteknikere, Alex og Jesper, er i øjeblikket hver dag at finde på byggepladsen, hvor flere medarbejdere også giver en hånd med, når der er ekstra tryk på.  

På byggeriet bidrager vi desuden med bl.a. afsætning af modullinjer til betonarbejdet, ydervæggene og vinduesmoduler.

– “En vigtig opgave ligger også i at afsætte modullinjer til kontrol af indervægge og at kontrollere alle ydervægge og de 104 badekabiner, der indtil videre er opsat”, fortæller Alex Skovlund Borgbjerg, kort- og landmålingstekniker i Geopartner. 

Drone skaber overblik med ortofotos

Vores helikopterdrone overflyver hver tredje måned byggepladsen for at levere byggeplaner til projektet og ortofotos til planlægningen deraf. 

Dronefoto fra Gødstrup Sygehus

– “Vi flyver jævnligt i Gødstrup med dronen for at skabe overblik over projektet. Det hjælper blandt andet til, hvor containerne skal placeres, hvordan de forskellige dele af byggeriet skrider frem, og så bidrager det til at bevare overblikket på tværs af de forskellige faggrupper, der har sin daglige gang på byggepladsen”, udtaler Majbrit Juel Hammelsvang, landinspektør i Geopartner. 

Landmålere sikrer korrekte metermærker fra kælder til kvist

Geopartner arbejder på hele sygehusbyggeriet i Gødstrup – fra kælder til og med syvende sal. Vores kort- og landmålingstekniker, Alexander, er derfor også i gang med at sætte af til trappeskakter, hvor vi afsætter og kontrollerer alle metermærker.

– “Det meste af tiden lige nu går dog med afsætning og kontrol af betonvægge”, udtaler Alex.

Geopartner vil være at finde i Gødstrup indtil byggeriets afslutning i 2019, hvor supersygehuset forventes ibrugtaget.

Læs mere om, hvordan vi også arbejder på opførelsen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Læs mere om vores kompetencer indenfor afsætning af byggeri og anlæg