Afsætning, maskinstyring og volumenberegning på Silkeborg-motorvejen

Projektperiode 2014
Kunde Arkil

Kompetencer
Teknisk opmåling
Maskinstyring
Volumenberegning

 

 Geopartner på opgaven: Afsætning, maskinstyring og volumenberegning på Silkeborg-motorvejen

Geopartner er på pletten med afsætning, maskinstyring og volumenberegning på motorvejsprojektet igennem Silkeborg. Motorvejstykket er nedsænket, og det stiller store krav til både afsætning af strækningen samt volumenberegning af de store mængder restmateriale, som skal flyttes og benyttes på andre dele af strækningen.

Få indblik i, hvordan vi også har anvendt volumenberegning ved omdannelsen af et gammelt pakhus til moderne innovationsmiljø på Kolding havn.  

Du kan også læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med afsætning og dokumentation af infrastruktur.

Del på: