Aalborg Universitet stiller krav til registrering af infrastruktur

Registreringsvejledningen fastlægger kravene, som skal sikre præcise ledningsoplysninger i ønsket dataformat

Geopartner samarbejder med Aalborg Universitet om at opbygge en komplet dataplatform indeholdende al udendørs teknisk infrastruktur, som skal gøre det muligt for Universitetet at udføre byggemodning, tilbygning, drift og vedligehold så optimalt som muligt fremadrettet.

Opgaven med at indsamle eksisterende data suppleret med opmålinger, TV- inspektioner og andre datakilder nærmer sig sin afslutning, og en kommende driftsfase er næste skridt.

I den forbindelse har Geopartner leveret rådgivning til Aalborg Universitet omkring hvilke krav, man skal stille til eksterne dataleverandører, så kommende leverancer passer ind i den valgte dataplatform.

Geopartner har mange års erfaring med udarbejdelse af registreringsvejledninger, som fastlægger detaljerede krav til nøjagtigheder, dataindhold, dataformater mv., og har leveret disse til vand- og spildevandsselskaber.

Opgaven for Aalborg Universitet har adskilt sig fra tidligere leverede ydelser på en række punkter.

Forsyningskonsulent Hans Holm-Tygesen fortæller, ”Aalborg Universitet har driftsansvaret for en række bygninger og teknisk infrastruktur, og fokus har hidtil været på bygningerne, men nu er tiden kommet til at få registreret den tekniske infrastruktur under jorden”.

Han fortsætter, ”universitetet har en lang række ledningsarter, hvoraf nogle er meget specialiserede og ikke ses ret mange andre steder. Det stiller særlige krav til registreringen og aflevering af data, der skal beskrives nøjagtigt for at sikre den rette kvalitet”.

Med ovenstående in mente, så har opgaven været at beskrive et ”need to know” niveau, som matcher de opgaver, hvori data skal indgå.

Med registreringsvejledningen i hånden er det forventningen, at tidsforbruget til datahåndtering fremadrettet kan reduceres, og man dermed høster frugterne af anstrengelserne såvel ved nyanlæg som i forbindelse med fremtidig vedligeholdelse af infrastrukturen.

Som en bonus har man også præcise ledningsoplysninger, der kan udveksles, og herved kan risikoen for evt. fremtidige graveskader minimeres.

Kontakt:

Hans Holm-Tygesen
Senior civilingeniør
Mobil +45 4087 4080
hht@geopartner.dk