3D scanning af kommandopost v. Viborg Banegård

Tilbage i februar 2016 var vores kort- og landmålingstekniker, Ole Østergaard, på pletten, da hele øvre og nedre etage af den 120 år gamle kommandopost ved Viborg Banegård blev 3D-scannet og gennemfotograferet ned til mindste detalje. 

Landmåler scanner Viborg Banegård

Af hensyn til en fremtidig tracé skulle det gamle jernbaneklenodie nedtages for senere at blive genopført som byport til Viborgs nye bydel, Banebyen. Geopartner bistod derfor med 3D-scanning og en millimeter-præcis kortlægning af bygningen, som bliver den bærende og afgørende dokumentation i bevarelsen og genopførelsen af kommandoposten.  

 

Effektive 3D-scanninger bliver til 3D-punktsky

Vores medarbejdere løser opgaven effektivt ved at foretage det nødvendige antal opstillinger med 3D-scanneren. Efterfølgende kobles alle 3D-scanninger til en sammenhængende 3D-punktsky. Slutproduktet var i dette projekt 3D-punktskyen, som er en geometrisk dokumentation, men i andre tilfælde modellerer og skaber vi 3D CAD modeller, der giver fotorealistiske gengivelser af bygninger i tre dimensioner.

 

Et vigtigt led i en proces

Med 3D-scanningen af kommandoposten indgår Geopartner som et led i en proces, der kræver konstruktivt og effektivt samarbejde fra alle deltagende parter. Efter vores 3D-scanning nedtager et nedbrydningsfirma bygningen, som samler alle delene i en container. Et arkitektfirma bliver herefter en del af genkonstruktionen af bygningen, og studerende fra erhvervsuddannelsen Mercantec varetager restaureringen, som alle tager udgangspunkt i den udarbejdede 3D-model

Vores teknologiske scanningsudstyr og 3D specialister muliggør her en 3D-model, der fungerer som et vigtigt redskab for alle i processen.

Se en kort video af projektet og vores 3D punktskyer her: 

 

 

Er du interesseret i en 3D scanning?

3D-scanneren anvendes typisk, hvor der er behov for 3D dokumentation og et projekterings- eller designgrundlag. Mere konkret kan vi hjælpe dig med opmålinger af bygninger, måling af massefylde i eksempelvis en grusgrav og opmåling af avancerede byggerier såsom broer mm.

Har du spørgsmål til, hvordan 3D scanning kan være en fordel i dit projekt, så kontakt gerne vores projektchef Morten Thoft på tlf. 2923 7742 eller mail mot@geopartner.dk.

Del på: