3D model sikrer hurtig installering af affaldsanlæg i Randers

Randers Kommune tager med et nyt sorteringsanlæg endnu et skridt på vejen mod stadig mere effektiv sortering og genanvendelse af husaffald.

Med en opdateret 3D model over bygningen har de ikke kun opnået hurtigere installering af det nye anlæg, men også en mere omkostningseffektiv proces. Søren Kristiansen er ingeniør i Randers Kommune, og han fortæller her, hvordan overblikket har været altafgørende for projekteringen af det nye anlæg.

3D model mindsker fejl

Ofte findes der ikke opdaterede oversigter og tegninger over ældre bygninger. Det var også tilfældet for den bygning, hvor Randers Kommune ville installere sit nye sorteringsanlæg. En 3D laserscanning og opmåling af bygningen viste sig derfor at være en stor hjælp under projekteringen.

– “3D modellen, plan og snit har været altafgørende for projekteringen og arbejdet op til installeringen. Vores leverandør har let kunnet indarbejde anlægget i bygningen i henhold til tegningen, og det uden at bruge en masse tid på opmålinger på stedet”, fortæller Søren.

Nedenfor finder du billeder af både punktsky og færdig 3D model, som danner grundlag for snittegninger og projekteringsgrundlag. 

Punktsky af område ved affaldsterminal
3D model af affaldsanlæg. 

Der er mange elementer at tage højde for under installeringen af et nyt anlæg, og projekteringsgrundlaget, der afspejler nuværende forhold, har derfor været et værdifuldt redskab.

– “Anlægget strækker sig over tre etager og består udover den tekniske del også af en række store ventilationsrør, som er ført igennem indervægge, ydervægge og etageadskillelser. Derfor skulle der bores en masse huller i betonvæggene, og her har 3D modellen igen været en stor hjælp til at fastsætte placeringer”, supplerer Søren. 

Hurtig proces

Vores landinspektør, Morten Hellemann, stod for opmåling og laserscanning på opgaven, og han fremhæver flere fordele ved en opdateret tegning og 3D model: 

– “Det er meget omkostningstungt at flytte og ændre eksisterende elementer i en bygning. Derfor er en opdateret bygningsoversigt og 3D model en rigtig god idé, da det giver mulighed for at projektere og tegne direkte i det virkelige miljø. Derved undgår man at clashe med eksisterende elementer, som eksempelvis kabelbakker og søjler, som ikke er opdateret på ældre tegningsmateriale. Det giver også den fordel, at leverandøren kan færdiggøre anlægget på fabrikken, hvilket giver en langt hurtigere installationsproces”, fortæller Morten.

Tværsnit af punktsky ved sorteringsområde

Vil du vide mere? Kontakt landinspektør Morten Hellemann på moh@geopartner.dk eller telefon +45 2135 1214 eller