3D laserscanning: Visualisering af middelalderboplads

I en skov tæt på Grejs ved Vejle gemmer sig i skovbunden resterne af en middelalderborg. I samarbejde med VejleMuseerne har vi opmålt terrænet med 3D laserscanning for at visualisere borgen og dens voldgrav. Det skal give museet større viden om borgens datidige funktion.

Området ved Højgård Voldsted. Foto: Geopartner. 

– “Vi har laserscannet alle omgivelser i 3D med vores håndholdte ZEB REVO-scanner. Det er et effektivt opmålingsværktøj, som scanner, imens vi går rundt. Så efter én god arbejdsdag i skoven var hele området indmålt”, fortæller Morten Thoft, fagchef i Geopartner.

Ifølge museumsinspektør på VejleMuseerne, Anders Horsbøl Nielsen, har 3D laserscanningen også været et effektivt værktøj til at løse deres udfordringer.  

– “Med disse nye opmålinger og visualiseringer af terrænet omkring Højgård Voldsted har vi fået nogle helt nye informationer, som vi ikke tidligere har haft adgang til”.

Anders uddyber:

– “Blandt andet har vi med denne metode bedre kunnet lokalisere fundamenter i borgen, der var vanskelige at se med det blotte øje i skoven. Det har givet os mulighed for at fokusere på de rigtige steder at lede med metaldetektor efter genstande, der kan datere borgen mere præcist og fortælle om dens funktion, blandt andet om der var kampe, tropper, smedeaktivitet eller handel. 3D scanningen og de efterfølgende visualiseringer har derfor vist sig at være et effektivt værktøj til netop udfordringerne i denne opgave”.

Punktskyer dokumenterer det eksisterende terræn

Laserscanningen munder ud i en 3D punktsky af skovområdet.

Scanningspunktsky af terræn. Foto: Geopartner.

Det tre hektar store område er skovdækket med mange træer og større niveauændringer. Al støj i form af blandt andet træer og buske skal derfor filtreres fra, så vi kun står tilbage med de punkter, der repræsenterer den eksisterende terrænoverflade.

Terrænoverflade efter filtrering af data. Foto: Geopartner.

– “Når vi har den rene terrænoverflade, kan vi lave en overflademodel og generere forskellige typer terrænoutput, der hver især beskriver de eksisterende terrænforhold”, fortæller Morten.

Ovenstående terrænoutput visualiserer de eksisterende terrænforhold, og konjunkturerne omkring bopladsen og voldgraven bliver nu tydelige. Det letter det forestående arbejde med metaldetektorer i området, da man på basis af visualiseringer nu kan fokusere søgningen efter genstande.