OpenRoads Designer CONNECT

OpenRoads Designer CONNECT er en overbygning til Bentley MicroStation, der indeholder alle programtilføjelser påkrævet for anlægsprojekter. Programmet arbejder med intelligent, regelbaseret, dynamisk projektering, der kigger ind i BIM med mulighed for tilknytning af egenskabsdata og klassifikation til modellerne. En del af Bentleys tidligere selvstændige programmer er med de senere opdateringer af OpenRoads blevet direkte implementeret i programmet. Der er nu bl.a. indeholdt værktøjer til jordflytning, geoteknik, visualisering og forsyning- og afvandingsprojektering. Ligeledes er alle de gængse designværktøjer fra MicroStation også indeholdt. OpenRoads er et omfangsrigt program, der med fordel kan anvendes fra start til slut i anlægsprojekteringen.

Læs mere om Open Roads Designer Connect hos Bentley her

Tools indeholdt i OpenRoads Designer:

OpenSite

Anvendeligt til eksempelvis byggemodning og beregning af jordbalance på afgrænsede områder. Anvender en intelligent regelstyret projekteringsform, hvor du både har mulighed for et hurtigt skitseprojekt, samt efterfølgende brugertilpasning. Herefter kan brugeren med de gængse OpenRoads-værktøjer varetage detailprojektering af projekt til afsætning i marken.

Læs mere om OpenSite her

gINT Civil Tools

Anvendes til visualisering af geotekniske boringer i både 2D og 3D, hentet fra enten gINT-projekt (.gpj) eller fra SQL server. Værktøjet kan skabe underjordiske 3D modeller og overflader ud fra de lag, der findes i boringerne – eks. et vandspejlsniveau, områder uden bæreevne eller et muldlags underside. Disse vil efterfølgende kunne bruges i den videre projektering.

Der er desuden mulighed for at tilknytte pdf af boringerne for et komplet overblik.

Se mere om gINT Civil Tools her

LumenRT

Et visualiseringsværktøj, der hurtigt kan danne en effektiv og realistisk visualisering af dine 3D modeller. LumenRT giver dig ligeledes mulighed for at animere infrastrukturprojekter med simuleret trafik og miljø, som f.eks. bevægelige mennesker, sæsonbestemte træer, der bevæger sig i vinden, og drivende skyer på himlen. Med et minimalt tidsforbrug kan du gøre dine projekter levende og forståelige for interessenter.

Læs mere om LumenRT her

Drainage and Utilities

Værktøjer til projektering af intelligente forsynings- og afvandingsmodeller. Med denne tilføjelse i OpenRoads, er det er nu blevet muligt at lave regelbaserede 3D modeller, der sammenkobler eksempelvis vejmodel og afvandingsledninger i samme software. Der kan således skabes afhængigheder mellem modellerne, for dynamisk opdatering og advarsler ved projektændringer.

Læs om Geopartners Bentley rådgivning her

Kontakt mig og hør mere om OpenRoads og andre Bentley programmer:

Jan Thinglev Olsen
Teamchef Forsyning, partner
Mobil +45 2321 5773
jto@geopartner.dk